Korábbi hírlevelek

Regisztráció után

Regisztráció utáni következő lépés


Reméljük Ön már rendelkezik e-szig igazolvánnyal, s személyesen átvette e-szig olvasóját is, továbbá sikeresen regisztrált, az ekapu portálon, kinyomtatta a csatlakozási nyilatkozatot és postára adta azt a szükséges dokumentumokkal együtt. Ebben az esetben arra vár, hogy Az EESZT működtetője felhasználóként felvegye és az SSL tanúsítványát létrehozza, s azt követően a felhasználói fiók regisztrációjához megadott e-mail címre értesítést küldjön, valamint az intézményi EESZT jogosultság adminisztrátorhoz a Csatlakozási nyilatkozatban megadott e-mail címre megküldje a felhasználó belépéshez szükséges adatokat.

Addig is, amíg ez az email nem érkezik meg, azt kérjük, hogy készüljön fel a következő lépéshez, a Csatlakozás műszaki megvalósításá-hoz.Mit érdemes tudnia?

Az EESZT működése szükségessé teszi annak megadását, hogy egy felhasználó egy intézményben, hol és milyen jogosultságokkal rendelkezik. Ezen jogosultságot tartalmazó rendszer rövid elnevezése VMÁTRIX.

A felhasználó (orvos, asszisztens, adminisztrátor stb), intézmény (Rendelő), osztály/szakrendelés (szemészet, belgyógyászat stb) hármashoz ennek megfelelően jogosultságok/szerepkörök tartoznak. Ezek beállítása a csatlakozás során az ágazati portálon keresztül lesz lehetséges, és a VMATRIX tartalmazza. Ebben a rövid ismertetőben az előkészületekhez, az adatok összegyűjtéséhez szeretnénk segítséget adni.


Minden intézetben kell lennie egy felelősnek, aki jogosult az intézetben dolgozók EESZT jogosultságát megadni, karbantartani. Egy olyan az intézetben dolgozó kollégát érdemes erre a feladatra választani, aki átlátja az intézet működését, felelősen képes kezelni ezeket az adatokat, és az intézet személyi állományában bekövetkező változásokat folyamatosan naprakészen tudja tartani. Minden praxisban célszerű a háziorvosnak megadni az adminisztrátori jogot, hiszen helyettesítés, szabadság idején Ő tudja megnevezni a helyettesítő orvost.

Az induláshoz (majd később a vmátrix karbantartásához ) az alábbi adatokra lesz szükségük. Ezeket érdemes előzetesen összegyűjteni, és valamilyen strukturált formában, pl. egy Excel táblázatban előkészíteni.Háziorvos esetén

Praxis az 6 jegyű OTH kódja
Praxis 9 jegyű OTH kódja
Orvos 5 jegyű pecsétszáma (OEP)
asszisztens 6 jegyű működési engedély azonosítójaJáróbeteg Szakrendelő Intézet esetén

Intézet kód – Az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásában szereplő, működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató adata, mely a teljes rendelőre érvényes. Megkereshető a ÁNTSZ oldalán, a https://www.antsz.hu/euszolg webcímen, ahol ez a „Szolgáltató azonosító” adatként jelenik meg. Ez az ÁNTSZ-OTH 6 jegyű azonosító.
Rendelések azonosítói - Egy intézményen belül az egyes egészségügyi munkahelyek (osztályok, szakrendelések) azonosítója, melyet az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartása tartalmaz. Az ÁNTSZ-OTH 9-jegyű azonosítója. Fontos, hogy a NEAK(OEP) és az OTH (ÁNTSZ) 9-jegyű ágazati azonosító rendszere sok munkahely esetében eltér egymástól. Ez a https://www.antsz.hu/euszolg webcímen a szervezeti egység 9 jegyű kódja adatként található kód.
Orvosok azonosítói – Pecsétszám. Az egészségügyi dolgozók működési engedélyeinek nyilvántartásában szereplő orvosok, fogorvosok. Alapnyilvántartási számuk (ENKK) egy öt számjegyből álló azonosító.
Egészségügyi szakdolgozók azonosítói - Az egészségügyi dolgozók működési engedélyeinek nyilvántartásában (ENKK) szereplő szakdolgozók. Alapnyilvántartási számuk egy 6 számjegyből álló azonosító.
Egyéb, adatkezelésben részt vevő dolgozók - Az egészségügyi intézményekben dolgozó olyan munkatársak, akik nem szerepelnek a fentiekben megnevezett egyik nyilvántartásban sem, de munkájuknál fogva szükséges az EESZT-ben felhasználóként szerepeltetni. Jellemzően ilyen munkatársak az osztályos adminisztrátorok, informatikusok, intézményi adatvédelmi megbízott, betegfelvételi adminisztráció munkatársai. Az ő azonosításuk egy későbbi folyamatban lehetséges, de érdemes összeírni ezeket a dolgozókat is.

A létrehozásra kerülő nyilvántartást úgy érdemes kialakítani, hogy abban szerepeljen minden az intézetben dolgozó, aki az infomIx programjába beléphet és egészségügyi adat kezelésére jogosult. Dolgozónként az a rendelés azonosító, amelyiken ő dolgozhat, valamint az azon a rendelésen érvényes jogosultsági szint (orvos/szakdolgozó/egyéb adatkezelő).

Amikor megérkezik a jogosultság-adminisztrátor címére az email, ami a EESZT portálra való belépéshez szükséges adatokat tartalmazza- akkor ezen adatokra lesz szükség. Ne feledje, hogy a belépéshez szükség lesz az e-személyi olvasóra, az adatkezelőnek megadott személy e-szig igazoványára, s annak PIN kódjára! Arra vonatkozóan, hogy a belépés során milyen egyéb teendői lesznek, arra részletes Útmutatót fog készíteni Önnek az AEEK. Ezen útmutató alapján akár Ön, akár helyi rendszergazdája elvégezheti a „csatlakozási tesztet” . Természetesen ekkor fordulhat hozzánk is, s mi a legjobb tudásunkkal, a megszokott távoli elérés szolgáltatással állunk az Ön rendelkezésére a sikeres EESZT csatlakozása érdekében.Mivel kell rendelkeznie a következő lépéshez (összefoglalva)

A sikeres regisztráció után egy érvényes belépési kódot kell kapjon email-ben. A számítógép internetes kapcsolattal (teljes körű). Működő e-szig olvasó. A jogosultság adminisztrációval megbízott személy, akinél ott van az e-személyi és annak pin kódja. A fentiekben részletezett Intézményi/praxis, orvos, asszisztens kódok . Ha mindez megvan, az AEEK útmutatás szerinti tevékenységek elvégzése, akár önállóan, akár rendszergazdája segítségével, vagy közvetlenül hozzánk is fordulhat, s mi távoli szolgáltatásként állunk folyamatosan Önök rendelkezésére!

EESZT oktatás

Mikor tudja végre igénybe venni az EESZT szolgáltatásait?


A csatlakozás műszaki megvalósítását követően annak ellenőrzésére is sor kerül. Ez az EESZT működtetője által kiadott keretprogram segítségével valósul meg, amelyet Önök, mint csatlakozó adatkezelők kötelesek lefuttatni.

A keretprogram a műszaki ellenőrzés eredményéről elektronikus formátumban állít ki igazolást, amelyet a felhasználói fiókon keresztül kell feltölteni.

Az EESZT működtetője a feltöltött állományt 30 napon belül megvizsgálja. Amennyiben a csatlakozás műszakilag megfelelő, az EESZT működtetője 8 napon belül kiállítja az erről szóló igazolást, és Önök meg tudják kezdeni a munkát az EESZT rendszerében.

S most érkezünk el arra a pontra, amikor bekapcsolható, s élesíthető az Ixnet/visual Ixdoki/visaul Ixamb rendszerek EESZT modulja. De vajon mit is tud az EESZT modul? Mi az ami kötelező, mi az ami engedélyezett s mi az ami tiltott? Mi az ami automatikusan működik, s mi az amiről Önnek kell mint felhasználónak rendelkeznie? Mi a teendője ha valami nem, vagy nem megfelelően működik? Mi az ami más mint eddig volt? Mit kell másként csinálni, mit lehet az eddig megszokott módon? Mikor, mi kerül a felhőbe, hogyan tudja megnézni? Mi van ha elrontott valamit? Mi van ha utólag derül ki… s még számtalan kérdés foglalkoztatja Önöket.

Beszéljük át közösen ezeket a kérdéseket! Igény esetén oktatást szervezünk kizárólag felhasználóink számára, ahol megismertetjük Őket az elkészült rendszereinkkel, s megpróbálunk minden kérdésükre legjobb tudásunk szerint választ adni.Az oktatás helye: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont, Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14

Az első központi oktatás ideje 2017 szeptember 25. hétfő 10 óra, mindenkit előzetes regisztráció alapján várunk. Jelen rendezvényünkre max. 50 fő regisztrálhat. A részvételi díj: 10.000Ft+ÁFA/fő.

Nagyobb érdeklődés esetén más időpontban megismételjük rendezvényünket.

Amennyiben Ön is szeretne részt venni, kérjük regisztráljon itt.

Új modul

Recepciós/Előkészítő modul - háziorvosainknak, magánorvosainknak


Sok felhasználónk kérését próbálták megvalósítani az Infomix fejlesztői, amikor nekiláttak a Recepciós/Előkészítő modulunk kialakításának. Magánorvosok, csoportpraxisok illetve több praxisos hálózatot használók igényét elégíti ki az recepciós funkció, amelyik több orvoshoz képes nemcsak beteget irányítani (kartonozni), hanem betegdokumentációt is elkészíteni. A különlegessége az, hogy az adminisztráció során mindig az adott orvos szerinti dokumentációs rend szerint készül el az ellátási tevékenység leírása ( az adott orvos által kialakított sablonok, szókészletek, választékok, menüpontok szerint). Ez a megoldás a több orvosnak egy adminisztrátorral (központi recepcióssal) való kiszolgálását támogatja. Ugyanennek a modulnak a másik funkciója, amikor a Recepciósnak „csupán” előkészítői joga van (akár egy, akár több orvoshoz is).

Ez azt jelenti, hogy az orvos számára minden olyan tevékenység előre rögzítését elvégezheti, ami egy orvos-beteg találkozás során előfordulhat. Fontos, hogy mindent csak rögzíthet és nem nyomtathat. Az orvos az elkészített kartonok közül kiválasztva az aktuális beteghez tartozót, szükség esetén módosítja, törli vagy kiegészíti a dokumentációt, majd a keletkezett bizonylatokat kinyomtatja (beutalások, vények, egyéb nyomtatványok). Az első esetben egy utólagos adminisztráció, második esetben egy előzetes adminisztráció történik.

Terveink szerint ez a modulunk szeptember folyamán, a belső teszteket követően kikerül az Ixnet-et használó háziorvos felhasználóinkhoz. Mint minden fejlesztésünk során most is számítunk azokra a javaslatokra amelyek alapján további ötletekkel bővíthetjük ezen modulunk lehetőségeit. Pozitív visszajelzés esetén végiggondoljuk, hogy visual-os rendszereinknél milyen módon tudnánk valami hasonlót megvalósítani a jövőben.

Járóbeteg bemutató

Élő bemutató ambuláns rendszert használónknak


Örömmel tájékoztatjuk minden visual Ixamb és Ixnet ambuláns felhasználónkat, hogy a XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencián Balatonfüreden mi is résztveszünk.

Itt megmutatjuk elkészült, EESZT kompatibilis rendszereinket. Megismerheti, hogyan valósítottuk meg a háziorvosi és Járóbeteg-szakorvosi rendszereinkben a EESZT szolgáltatásait. Így pld.

 • hogyan tud időpontra beutalni a háziorvos ?
 • Hogyan tud szabad időpontot publikálni egy Szakorvosi Intézmény?
 • Mit tud(hat) egy kezelőorvos páciense korábbi egészségügyi adatairól?
 • Mikor és hogyan lesz e-recept a hagyományos módon felírt vényből?
 • Akkor most papíron vagy felhőben?

Jöjjön, nézze meg hogy fog működni mindez a gyakorlatban! Várjuk szeptember 22-én pénteken Balatonfüreden, a Hotel Füred Spa & Conference-ben.


e-Személyi aktiválása

Az e-Személyi igazolvány aktiválása


Amennyiben Ön már rendelkezik e-személyi igazolvánnyal és e-szig olvasóval, akkor Önnek aktiválnia kell.

Az e-Személyi igazolvány funkciói közül az EESZT használatához az Elektronikus azonosítás funkció szükséges. Amennyiben az e-Személyi igazolványa rendelkezik Elektronikus aláírás funkcióval is, az az EESZT használatához szükséges Elektronikus azonosítás funkció működését nem befolyásolja, de az EESZT használatához nem szükséges.


Az e-Személyi aktiválása elengedhetetlen a használatához!

Az e-Személyi igazolványt az Elektronikus azonosítás funkció használatához aktiválni szükséges. Az aktiválás két módon lehetséges:

 • Okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon személyesen az ügyintéző segítségével aktiválhatja.
 • Megfelelő kártyaolvasó eszközzel, az e-Személyi Kliens letöltését és telepítését követően bármikor aktiválhatja okmányát.

Az e-Személyi aktiválása az okmány átvételekor kapott Személyazonosító igazolvány kód kártyán található aktiváló PIN kód felhasználásával lehetséges. Az aktiválás során az okmány kezdeti 5 számból álló aktiváló PIN kódját szükséges az e-Személyi igazolvány használatakor használatos 6 számjegyből álló PIN kódra módosítani.

Az eSzemélyi igazolványhoz kapcsolódó kódokról bővebben ITT olvashatAz e-Személyi kártyaolvasó alkalmazás és driver telepítése

Az e-Személyi olvasó első használata előtt telepíteni szükséges a:

1) Kártyaolvasó drivert

A kártyaolvasó drivert az AEEK-tól kapott PIN paddal rendelkező Reiner cyberJack® RFID standard kártyaolvasók esetén az alábbi helyről töltheti le:

http://www.kartyaolvaso.hu/informaciok/termektamogatas

2) Kártyaolvasó alkalmazást (e-Személyi kliens)

A kártyaolvasó driver telepítését követően szükséges telepíteni az e-Személyi kliens alkalmazást.

FIGYELEM!

Az e-Személyi kliens alkalmazás Windows operációs rendszer használata esetén két külön verzióban került publikálásra!

 • Windows XP operációsrendszerű gépekhez az ÁEEK részére készített Windows XP e-Személyi kliens alkalmazás ITT telepíthető
 • Windows 7 és újabb operációsrendszerű számítógépekhez az e-Személyi kliens alkalmazás INNEN tölthető le

Segítség az e-Személyi kliens alkalmazás telepítéséhez és használatához:FIGYELEM!

Az e-Személyi igazolvány EESZT használatához szükséges Elektronikus azonosítás funkció zökkenőmentes használatához az e-Személyi kliens alkalmazás Beállítás menüpontjában ki kell kapcsolni az

 • e-Aláírás funkció engedélyezése
 • e-Aláírás PIN ellenőrzés engedélyezése funkciókat,

ellenkező esetben az e-Személyi kliens alkalmazás különböző e-Személyi igazolványok azonos számítógépen történő használatakor CAN számot kér, mely az e-Személyi igazolványon feltüntetve található.